goodness

goodness
gėris statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) Dorovės kategorija, žyminti absoliutaus gerumo bendrybę; 2) žmogaus dorovingo elgesio bruožų visuma, kitaip – gerumas. Etikos veikaluose išsamiai diskutuojama apie gėrio ir blogio kategorijas. Evoliucionizmo ir progresyvizmo šalininkams gėris yra tai, kas skatina pažangą. Hedonizmo atstovai gėrį išgyvena tenkindami kūno poreikius. Pragmatikų gėris – nauda. I. Kantas gėriu, t. y. dorovės maksima, laikė pareigą. Humanistų aukščiausias gėris – žmoniškumas. Žmogus laikomas didžiausia vertybe, „visų daiktų matu“ (Protagoras). Reliatyvistai abejoja, ar apskritai verta kalbėti apie gėrį, nes jis keičiasi priklausomai nuo aplinkybių. Aukščiausias gėris yra darna, blogis – nukrypimas nuo darnos. Tai ne priešingos, o viena kitą papildančios kategorijos. Nukrypimus lemia laisva subjekto prigimtis ir aplinka, kurioje jis bręsta. Ta terpė – šeima, mokyklos kolektyvas, rengiantis savo narį bendruomeninio ir visuomeninio gyvenimo tvarkai, kurią paprastai reguliuoja darnos principas. Tai ilgas ugdymo procesas, skatinantis subjektą apsispręsti gyventi normalų gyvenimą, t. y. laikytis fizinio ir dvasinio gyvenimo normų. Kai šios vertybės emociškai išgyvenamos ir įkūnijamos elgesiu, tampa dorybėmis. Iš jų formuojasi dorovės nuostatos, sudarančios charakterio šerdį. Sakome formuojasi, bet ne atsiranda, nes darnos ir santarvės moralės kūrybos kelias ilgas ir painus. Jis susideda iš begalės dialogų su savimi ir kitais žmonėmis ieškant žmoniškumo, tiesos, teisingumo ir patikimumo supratimo, tikro realizavimo meilės darbais. Dorovė – ne gatava dovana, ne akimirkos tėkmės, o ilgo dorovinio dialogo padarinys. Ugdymas ir yra dialogas, bendravimas keičiantis informacija apie vertybes. Dialogo meno dar niekas rimtai nemoko. Pasitenkinama draudimais, barniais: neskriausk, nemeluok, neveidmainiauk, nepiktžodžiauk; arba: tesėk žodį, būk pakantus, protingas, saikingas ir pan. Mokytojų rengimo įstaigose nedėstoma dialogo teorija ir metodika. Mokyklose sistemingai nemokoma mandagumo ir susikalbėjimo meno. Nors dėstoma etika, bet vargu ar jos abstrakcijos įdiegs įprotį žmoniškai bendrauti. Vertėtų pradėti mokyti paprasto susikalbėjimo ir etiketo. atitikmenys: angl. goodness vok. Güte rus. добро

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • goodness — goodness, virtue, rectitude, morality are comparable and very general terms denoting moral excellence. Goodness is the broadest of these terms; it suggests an excellence so deeply established that it is often felt as inherent or innate rather… …   New Dictionary of Synonyms

 • Goodness! — | ˌGoodness ˈme! | ˌMy ˈgoodness! | ˌGoodness ˈgracious! idiom (informal) used to express surprise • Goodness, what a big balloon! • My goodness, you have been busy! …   Useful english dictionary

 • Goodness me! — Goodness! | ˌGoodness ˈme! | ˌMy ˈgoodness! | ˌGoodness ˈgracious! idiom (informal) used to express surprise • Goodness, what a big balloon! • My goodness, you have been busy! …   Useful english dictionary

 • Goodness — Good ness, n. [AS. g[=o]dnes.] The quality of being good in any of its various senses; excellence; virtue; kindness; benevolence; as, the goodness of timber, of a soil, of food; goodness of character, of disposition, of conduct, etc. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • goodness — O.E. godnes goodness, virtue, kindliness; see GOOD (Cf. good) (adj.) + NESS (Cf. ness). In exclamations from 1610s, first recorded being for goodnesse sake, i.e. as you trust in the goodness of God …   Etymology dictionary

 • goodness — [good′nis] n. [ME goodnesse < OE godnes] 1. the state or quality of being good; specif., a) virtue; excellence b) kindness; generosity; benevolence 2. the best part, essence, or valuable element of a thing interj. used to express surprise or… …   English World dictionary

 • goodness — index benevolence (disposition to do good), decorum, ethics, good faith, honor (good reputation), integrity, merit …   Law dictionary

 • goodness — [n] decency, excellence advantage, beneficence, benefit, benevolence, ethicality, friendliness, generosity, good will, grace, graciousness, honesty, honor, humaneness, integrity, kindheartedness, kindliness, kindness, mercy, merit, morality,… …   New thesaurus

 • goodness — ► NOUN 1) the quality of being good. 2) the nutritious element of food. ► EXCLAMATION ▪ (as a substitution for ‘God’) expressing surprise, anger, etc …   English terms dictionary

 • goodness — good|ness S2 [ˈgudnıs] n [U] ▬▬▬▬▬▬▬ 1 my goodness!/goodness (gracious) me! 2 for goodness sake 3 goodness (only) knows 4¦(being good)¦ 5¦(best part)¦ 6 have the goodness to do something 7 out of the goodness of somebody s heart ▬▬▬▬▬▬▬ 1.) …   Dictionary of contemporary English

 • goodness — good|ness1 [ gudnəs ] interjection * used for showing that you are surprised: Goodness, is it time to go already? goodness me: Goodness me! You ve grown! goodness gracious (me): Goodness gracious me! What do you mean? my goodness (me): My… …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”